Tasfiye Nedir?

Tasfiye Nedir?

Tasfiye genel anlamı ile şirketlerin kapanış işlemine verilmiş olan addır. Ticari işlemler zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı varlıklarını sonlandırma yöntemine gidebilirler. Kar etmeme halini stabilizasyonu ortak anlaşmazlıkları sektöre ve piyasaya uyum sağlamama ve arz talep dengesini kuramama gibi birçok nedenden dolayı tasfiye hali tercih edilir.

Şirket tasfiye edilmeye başlandığında kural olarak tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur. Sadece şirket ticaret unvanını tasfiye halinde ibaresi eklenmiş olur.

Tasfiye Aşamaları Nasıl İlerler?

Şirket bünyesinde tasfiye sürecinin başlaması için en gerekli sebep elbette şirketin varlığını sonlandırmasına neden olan bir durumun gerçekleşmesidir. Bu gibi durumlarda şirketin içinde yer aldığı kentin vergi dairesinde veya ticaret seçim müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir. Tasfiye edilecek şirket bir şahıs işletmesi ise işletme sahibi bir başına tasfiye işlemini başlatabilir. Anonim ve Limited şirketlerde ise mevcut ortakların her birinin tasfiyeyi onaylaması gerekir.

Anonim ve Limited şirket bünyesinde yer alan bütün ortaklar tasfiye işlemine onay vermiş olsa da bu süreç başladıktan 6 ay sonrasına kadar mevcut şirket varlığını devam ettirmeyi sürdürür. Fakat 6 aylık süreç boyunca şirketin yetkileri minimum seviyeye indirilecek ve yapılması gerekli bütün işlemler yetkilendirilmiş memurlar tarafınca değerlendirilmeye alınır.

Başvuruların bitmesinin sonrasında kurumlar tarafından verilen tasfiye belgeleri ya da feshedilme belgeleri tavsiye işleminin resmi olarak başladığını işaret eder. Daha sonrasında ticaret sicil gazetesinde şirketin ismi yer alır ve şirket tamamıyla tasfiye edilmiş olur. 6 aylık sürecin sonrasında başka bir adıma gerek kalmadan şirket kapanma işlemini bitirir

Şirket Kapatmak İçin Ne Şekilde Bir Yol İzlenmesi Gerekir?

Şirketin kapatılması için ilk adım olarak iş yeri kapatma formu doldurulur. Bu dosyaya interaktif Vergi Dairesi sayfasından ulaşılması mümkündür. Şirket bünyesinde yer alan yarım ya da boş fatura koçanları gider pusulası sevk irsaliyesi vergi levhası gibi evraklarınız bulunuyor ise yanınızda götürmeniz gerekir. Bu evraklar ancak tasfiye memuru eşliğinde teslim edilirse geçerli sayılmış olur. Tasfiye memurunun gelmemesi halinde ancak vekâletname ile işlemler sürdürülebilir.

Vergi dairesine önceki zamanlarda herhangi bir borç kaydınız bulunuyor ise kapatma işlemi gerçekleştirilmeden mevcut olan borcun ödenmesi gerekir. Stokta kalmış olan mallar ve demirbaş olan eşyalar için 6 aylık tasfiye süreci içinde fatura kesimi yapılır. Tasfiye kararı ticaret sicilde tescillenme işlemi yapıldıktan sonra Ticaret Sicili gazetesinde alacaklılara bir ilan yayınlatılması yapılır. 7 gün ara ile 3 tane ilan yayınlanması yapılır. Daha sonra bu gazete ile tasfiye işlemi için defter tasdik edilmesi gerekir.

Tasfiyeye giriş sürecinde kurumlar vergisi düzenlenmesi yapılır. Bu beyanname tescil tarihinden itibaren 4 ayın sonunda verilmesi gerekir. Tasfiye sonunda Kurumlar Vergisi beyannamesi Ticaret Sicili gazetesinde yer almış olan yayın tarihinin sonrasında 30 gün içinde teslim edilmesi gerekir. Şirketin tamamen kapanmasının sonrasında mükellef olan bireyler defterleri herhangi bir inceleme durumuna karşılık 5 sene süresince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemler için ise 10 senelik bir süreç için saklama zorunluluğu vardır.

Şirket Kapatmak İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Tasfiye işlemi için gerekli olan evraklar şirketin birey veya da anonim ya da limited şirket oluşuna göre değişiklik gösterir. Şahıs olan şirketler için interaktif Vergi Dairesi üzerinden 10 gün içinde başvuru yapılması yeterli olur.

Şahıs olan şirket  için gerekli olan evraklar ise interaktif Vergi Dairesi sayfasından 10 gün içinde doldurulması gereken işi bırakma dilekçesi ve kullanılmış fatura koçanları gerekir. Aynı zamanda yazar kasa levhası ve ruhsat bilgileri sadece alınan son izin raporu ile beraber tutanağın vergi dairesine verilmesi gerekir.

Anonim ve Limited Şirket Tasfiye İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Anonim ve limited şirket tasfiye için lazım olan evraklar vardır. Bunlar işi bırakma dilekçesi, interaktif Vergi Dairesi üzerinden de gönderilir. Kullanılmamış fatura koçanları teslim ederken tavsiye memurunun bulunması gerekli olur. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde vekâletname ile işlem devam ettirilebilir. Tasfiye beyannamesi tavsiye işlemi başlatıldıktan sonra şirket 6 ay süre ile hala var olmaya devam eder.

6 ayın sonrasında şirket tamamen kapandıktan sonra hazırlanmış olan tasfiye beyannamesi işlemlerin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilmesi gerekir. Hazırlanan dosya beyannamesi şirketin bağlı bulunmuş olduğu vergi dairesinin teslimi yapılır. Hazırlanmış olan tasfiye belgesi sonunda Kurumlar Vergisi beyannamesi E Beyanname sistem üzerinden verilir. Süreç 6 ayı aşmış ise işlemler tasfiye memuru tarafından yapılır.

Belgenin vergi dairesine teslim edileceği son tarih tasfiye döneminin kapanmış olduğu aydan sonraki 4 ayın 1’i ile 25’i arasında yer alır. Ardından tasfiye inceleme dilekçesi adı verilmiş olan bölge hazırlanarak alakalı vergi dairesine iletilmesi gerekir. Vergi inceleme işlemleri ise bu tarih dâhil 3 ay içinde başlatılır. Süre sona erdiğinde şirketin sahip olduğu sicil tamamen silinmiş olur ve tüzel kişilikleri ortadan kalkar.

 

hakkında sigortaekstra

Ayrıca Kontrol Edin

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk İrsaliyesi Nedir? Sevk irsaliyesi nedir? Sorusuna satılan ürün mal veya hizmetin  bir yerden başka bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir