Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi nedir? Sorusuna satılan ürün mal veya hizmetin  bir yerden başka bir yere yani bir adresten diğer adrese  nakli yapılırken bu mal, ürün veya hizmetin cinsi ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlayan yazılı ve resmi bir belgedir. Bu resmi belgeler mutlaka her mal alışverişinde bulunması gerekir.

Günümüzde dijitalin ve teknolojinin  hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle, gelişmesiyle birlikte kâğıt üzerinde düzenlenen sevk irsaliyesi belgesi elektronik ortamda belli bir tarihten sonrasında E-İrsaliye şeklinde düzenlenmeye başlamıştır. Elektronik ortamda hazırlanan E-İrsaliye ile kâğıt üzerinde düzenlenen sevk irsaliyesi aynı yasal ve hukuki haklara sahiptir. Bu platformda düzenlenen sevk irsaliyeleri daha kısa zamanda ve daha doğru şekilde hazırlanmaktadır. Düzenlenen irsaliyeler malların sevkiyat aşamasında kişilerin işlerinin oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar.

Sevk İrsaliyesi Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

Sevk irsaliyesi ürün, mal veya hizmet sevki sırasında düzenlenmesi zorunludur ve son derece önemli bir konudur. Sevk irsaliyeleri ürün mal veyahut hizmet satışı sonrasında verilen bir makbuzdur ve sevk irsaliyesi satış sonrasında fatura yerine geçmemektedir. Faturalar ise ürün satışı sonrasında kesilen ve ürün satışının yapıldığını,  kesinleştiğini gösteren resmi belge niteliğindedir. İşletmeler, kendi grup firmalarına ait depoları arasında mal transferi veya sevkiyatı yaparken bile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunlulukları vardır.

Sevk İrsaliyesi düzenleme zorunluluğu bulunmayan yalnızca istisnai bir durum vardır. Bir tek istisna, tüketicilerin satın aldıkları malları  kendi araçları ile transfer ettikleri veya sevk ettikleri durumlarında sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu durumda sevk irsaliyesi yerine faturanın hükmü geçerli olacaktır veya ürünleri satın alan firma sevk işlemini kendisi gerçekleştirdiğinde sevk irsaliyesini kendisi düzenleyebilmektedir. Fakat irsaliye her ne kadar alıcı tarafından kesiliyor olsa bile faturalandırma işlemi satıcı tarafından mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Sevk İrsaliyelerinde mal, ürün veya hizmetin düzenlendiği tarih ve mal, ürün veya hizmetin sevk edildiği tarih bulunurken, faturalarda ise mal, ürün ve hizmetin satış tarihi, ödeme tutarı gibi bilgileri yer almaktadır.

Sevk irsaliyesinin Faturalandırma Süreci Nedir?

Sevk İrsaliyesi düzenlemek isteyen kişiler veya işletmeler kâğıt üzerinde irsaliye düzenleyebilecekleri gibi e-irsaliye programlarından da yararlanarak sevk irsaliyesi düzenleyebilmektedir. Sevk irsaliyesi ile mal, ürün veya hizmetlerin taşındığını kayıt altına alan işletmelerin sevk irsaliyesi kesim tarihinden sonraki 7 gün içerisinde fatura kesme zorunluluğu bulunmaktadır.

Satışını gerçekleştiren ve sevk irsaliyesi düzenleyen bazı firmalar 7 günlük süreyi beklemeden, sevk irsaliyesi ile birlikte aynı anda irsaliyeyi faturalaştırarak, alıcı firmaya iletmekte ve böylece satışı yasal hale getirmiş olmaktadırlar. Sevk irsaliyesi ürün, mal veya hizmet satışını gerçekleştirmiş alıcılar tarafından düzenlenmektedir.

Sevk İrsaliyesi Kaç Nüsha Düzenlenir?

Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha olarak matbaada basımı sağlanmaktadır.3 nüsha düzenlenmesi gerekir ve bu 3 nüshanın irsaliyenin 2 nüshası ürün taşınan araçta bulunmak zorunda ve 1 nüshasında teslim sırasında alıcıya teslim edilmek zorundadır. 3 nüshadan az düzenlenen ya da taşıyan araçta 2 nüshadan az olarak verilen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılır ve yasal hükmü ve hukuki süreci doğmamış  olmaktadır.

Sevk irsaliyesinde belge düzenleme tarihi ve malın sevk tarihi doğru olarak belirtilmelidir.  Tarihlerin herhangi birinin eksik olması veya yanlış olması durumunda da sevk irsaliyesi yasal olarak kabul görmemekte  ve geçerliliğini kaybetmiş sayılmaktadır.

İrsaliyenin tarihlerinin doğru yazımı kadar önemli bir diğer hususta irsaliyede  yazılı ve irsaliyeye konu olan mal veya ürünlerin, sevk edilen araçtaki mal veya ürünlerin  niteliği ve sayısı ile birebir aynı olması gerektiğidir. Bu nedenle, satıcı irsaliye kesip mal veya ürünü teslim ederken, araç sevkiyatını yapacak kişi veya kişilerde mal veya ürünü teslim alırken  bu hususlara çok dikkat etmeleri  gerekmektedir.  Aksi takdirde cezai bir durum ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

İrsaliyeli Fatura Nedir?

 İrsaliyeli fatura hem sevk irsaliyesinde hem de faturalarda bulunması gereken bilgilerin aynı anda yer aldığı fatura türüdür. İrsaliyeli fatura düzenlemek isteyen işletmelerin fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemektense, kanunda belirlenen esaslara uygun olarak “irsaliyeli fatura” düzenleyebilirler.

İrsaliyeli faturada, sevk irsaliyesinde ve faturada bulunması gereken tüm bilgilerin  yer alması ve eksiksiz olması  mali açıdan önem taşımaktadır. Sevk irsaliyesinin ve faturanın ayrı ayrı düzenlenmesi yerine, irsaliyeli faturanın tek bir belge olarak düzenlenmesi, zaman ve maliyet açısından işletmeye tasarruf sağlayacaktır.

Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  • Belgede ‘Sevk İrsaliyesi ‘yazılı ibare
  • Maliye Bakanlığı onayı veya Noter tasdik mührü bulunan amblem
  • Sevk İrsaliyesi sıra ve belge numarası
  • Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi ve saat
  • Sevk irsaliyesinde belirtilen  malın miktarı ve cinsi
  • İrsaliyeyi düzenleyen firma bilgileri
  • Mal ve hizmet teslim alacak alıcıya ait bilgiler
  • Sevk edilecek mal / ürün taşıyacak personel ya da şoföre ait bilgiler
  • Sevk İrsaliyesini düzenleyen kişinin imzası
  • Sevk İrsaliyesini basan matbaa bilgileri

hakkında sigortaekstra

Ayrıca Kontrol Edin

Tasfiye Nedir?

Tasfiye Nedir? Tasfiye genel anlamı ile şirketlerin kapanış işlemine verilmiş olan addır. Ticari işlemler zaman zaman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir