Revalüasyon Nedir?

Revalüasyon Nedir?

Revalüasyon para birimi değer kaybı yaşayan ülkelerde para değerinin artırması maksadıyla devletin merkez bankaları aracılığı ile piyasaya müdahale etmesi anlamına gelir. Revalüasyon devalüasyonun tam tersi olarak bilinir. Kısa vadede bakıldığı zaman revalüasyon olumlu yönleri göze çarparsa da olumsuz tarafları da yer alır.

Revalüasyon genel olarak ödeme bilançosu yüksek olan ülkelerde gündeme gelir. Fakat ülkeler ödeme bilançosunun dengede olmasını ister. Ödeme bilançosu yüksek olan ülkelerin ödeme bilançosunu bir dengede tutma isteği aslında bir istek değil düzgün bir ekonomik durum için gerekli olan bir durumdur.

Revalüasyon ile beraber bu ülkeler enflasyonu dengede tutmaya çalışır. Enflasyon düşmesi ile yatırımların geneli üretim hizmeti veren işlere yönelir. Enflasyonun azalması ile ticaret yaşamı canlanmakta ve ülke ekonomisi daha kısa süre içinde olumlu sinyaller verebilmektedir.

Revalüasyon Özellikleri Nelerdir?

Revalüasyon özellikleri, revalüasyon politikası gütmüş olan ülkelerde yaşayan bireyler ve revalüasyon konusunu araştıran kimseler tarafından merak edilir. Revalüasyon aslında ödeme dengesi bozuk olan ülkelerde hükümetlerin ekonomi planları arasında yer alan bir işlem olarak bilinir. Revalüasyon işleminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Revalüasyon bir hükümet politikası olarak bilinir
  • Ödeme dengesi yüksek olan yani ödemesi kendisine yapılan ödemelerden fazla olan ülkelerin çoğunlukla uygulamış olduğu bir polise olarak ortaya çıkar
  • Merkez bankalarında ihtiyaçtan fazla döviz ve altın stoku yer alması halinde uygulanır
  • Revalüasyon uygulaması politikası ile hükümetler ödeme dengesini sağlamayı amaçlar

Temelde ödemeler bilançosundaki fazlalığı gidermek için kullanılan bir işlem olan revalüasyon asıl amacı dengeleri bulmaktır. Ortada bu fazlalıklar sebebiyle oluşabilecek enflasyonunu engellemek için de revalüasyon kullanılır.

Revalüasyon işleminin kullanımına hükümetler dolayısıyla karar verilmiş olur. Eğer ki merkez bankaları ihtiyaçtan fazla altın ve döviz birikimi var ise bu aşırı birikmiş rezervlere karşılık yapılacak emisyon yüzünden ülkede enflasyon olmaması için yine revalüasyon yöntemini kullanır. Ülke ekonomisinin içeride ve dışarıda dengeyi sağlaması ve fiyatlar genel düzeyinin optimin seviyede kalmasını oluşturmak için kullanılan revaülasyon ithalatı artırır ve ihracatı düşürür.

Yüksek enflasyonun önüne geçilerek ticaretin istenilen düzeye gelmesi amaçlanmış olur. Bütün bu bilgilere ilave olarak unutulmaması gerekir ki revalüasyon sabit kur sisteminin geçerli olduğu ülkelerde yapılır. Değişken kur sistemine sahip olan ülkeler ise para politikası kullanımını daha doğru yapılacaktır. Ayrıca ülke rekabetçi ve ekonomik temelleri sağlam olması gerekir. Revalüasyonun en belirgin olan etkileri ise ihracatı zorlaştırma, ihracat geliri düşürme, ithalat kolaylaşmış olması, ithalat geliri artmış olması olarak ortaya çıkar

Revalüasyon Sonuçları Nelerdir?

Revalüasyonun sebep olmuş olduğu haller olumlu ya da olumsuz olduğu görülebilir. Revalüasyonun piyasada olumlu etkilerinden ise şu şekilde bahsedilebilir. Revalüasyon ilan edilen ülkenin para birimi revalüasyon ile değer kazanabilir ve revalüasyon ilan edilmesi durumunda mal ve hizmetlerin fiyatları ucuzlayabilir.

Revalüasyonun Olumsuz Etkileri Var mıdır?

Revalüasyonun gerçekleşmesi ile olumsuz etkileri ve olumlu etkilerinden oldukça daha fazla bulunur. Hükümet tarafından ilan edilmiş olan değer artırma olumsuz etkileri şöyle yer alır.

Revalüasyon ilan edilen ülkeler dıştan alınan ürünler yani ithalat artar. Revalüasyon ilan edilen ülkede yani ihracat azalma yapar.  Revalüasyon ilan edilmiş olan ülkede yabancı ürünlerin fiyatı düşer, yerli üretim ürünlerinin fiyatı ise artmaya başlar.

Realizasyon ilan edilen ülkenin para biriminin gerçek değeri bilinmez. Merkez bankasının ekonomik yaşamdan elinin çekmesi ile ülkenin kullanmış olduğu para biriminin aniden değer kaybetmesi piyasayı olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Ticaret hayatı revalüasyondan olumsuz bir şekilde etkilenir.

Revalüasyon Neden Yapılır?

Revalüasyon yapılması maksadı ile genelde ilgili ülkede ihracatın çok fazla ithalatın ise çok az olması gözlemlenir. Bu durumlarda hükümet bir revalüasyon kararı almaya gider. Sonrasında altın ya da döviz kurları tamamen ucuzlamaya başlar. Revalüasyondan sonra alakalı ülkenin para birimi değer kazanmış olur. Ülke para birimi değerlenmeye başlayınca yerli ürünlerin fiyatlarında da bir artış başlar. Bu şekilde yurt dışındaki mal ve hizmetler yurt içindekilere göre daha ucuz duruma gelmeye başlar. Ticaret dengesinin talep edilen seviyeye gelebilmesi adına ülkenin para biriminin değerini artırılarak oluşacak olan fazla tüketim ve yüksek enflasyon riskinin önüne geçilmeye çalışılır.

Revalüasyon hükümet kararı ile yapılır ve genel olarak uygulanan ekonomilerde ithalat artış gösterirken ihracat miktarında ise azalma meydana gelir. Değerlenmiş olan ülke para birimi yerli malların fiyatını artırır ithal mallarını ise yerli mallara oranına ucuz duruma getirir. Bu yüzden revalüasyon politikası uygulanmış olan ekonomide ithalat daha cazip duruma gelir.

Ayrıca para birimi değerinin düşük ve döviz kurunun yüksek seviyede gözlemlenmiş olduğu ekonomilerde fiyatlar genel seviyede iç tüketim talebi ile beraber yükseleceği için yüksek enflasyon tehlikesi ortaya çıkar. Revalüasyon esas maksadı ülke ekonomisinde iç ve dış dengeyi sağlamaya çalışmak, fiyatları genel düzeyinin optimum seviyede kalmasına sağlamaya yönelik adım atılmasıdır.

 

hakkında sigortaekstra

Ayrıca Kontrol Edin

Tasfiye Nedir?

Tasfiye Nedir? Tasfiye genel anlamı ile şirketlerin kapanış işlemine verilmiş olan addır. Ticari işlemler zaman zaman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir