Damping Nedir? Nasıl Yapılır?

Damping Nedir?

Damping  ihracatçı şirketinin malı normal değerinden daha düşük satılması damping uygulanması olarak ifade edilir. Damping  terimi daha çok uluslararası ticarette kullanılır.  Düşürmek ya da indirmek manalarını taşıyan damping  uygulamasından çoğu şirketin ithalat ve ihracat yaptığı durumlarda bahsi geçer.

Damping  tüketiciye kısa vadede fayda sağlarken iç pazarda faaliyet gösteren firmalar için olumsuz durumlar gerçekleştirir. Damping uygulayan firmaların maksatları birbirinden çeşitli olabilir. Ekonomi alanında da pek uygulamasının ayrıntılarında ve çeşitlerinden bahsetmek mümkündür. Dışa satım yapan bir şirketin mallarını iç piyasada sattığı fiyattan daha düşük bir fiyata dış pazara satması anlamına gelir.

Damping  ülkemize ihracat edilen herhangi bir ürünü normal fiyatının daha da altında  bir fiyat ile ülkemize satılmasıdır. Kısaca bir malı kendi fiyatından daha ucuza satma uygulamasına damping denir. Bu terim ucuza ya da düşük fiyata satma manasını taşımaz herhangi bir mal ucuz ancak damping  olmadan da satışı yapılabilir.

Damping  Çeşitleri Nelerdir?

Damping uygulamasının devamlı yıkıcı ve münferit arada bir yapılan olmak üzere toplam 3 tane çeşidi bulunur. Bu 3 damping çeşidinin ayrıntıları şu şekilde yer alır.

  • Sürekli damping, devamlı yapılmış olan bir damping  uygulaması olarak karşımıza çıkar.   Uluslararası fiyat karşılaştırması olarak da tanımlanan bu damping  çeşidi ihracatçı firmaların dış pazara devamlı ucuzamal satması anlamına gelir.
  • Yıkıcı damping, geçici bir şekilde yapılan damping  çeşididir. Rekabetin yetersiz bulunduğu durumlarda ithalatçı şirketler rakip olan şirketleri zarara sokmak için bu damping çeşidini uygular. Buradaki maksat rakip şirketleri piyasadan tamamıyla silmektir
  • Münferit damping, arada bir yapılmış olan damping çeşididir. İthalatçı firmanın üretim fazlalıklarını ellerinden çıkarmak için o malları ederinden daha düşük fiyata satıs yapmasıdır

Damping  Nasıl Yapılır?

İhracat  yapmış olan firmalar ellerindeki malları ulusal ekonomiye göre yurt dışına daha düşük bir fiyat ile verir. Çoğu firma ellerinde kalan malları bu uygulama ile satışını yapar.  Özellikle rekabet eden firmalar tarafından bu uygulama daha sık tercih edilir. Herhangi bir malın ihraç fiyatı normal fiyatından daha az bulunuyor ise o malın dampingli olduğu kabul edilir.

Damping yöntemleri çeşitli şekillerde ortaya çıkar. En sık karşılaşılan pek çok örnekleri ise dış piyasada satış yapan herhangi bir firma elinde kalan mallarını eritmek için bu yöntemi kullanır. Monopol güce sahip olmak isteyen bir firma rakip firmaları piyasadan yok etmek için elindeki malların fiyatını çok fazla düşürmektedir. Monopol olmayan bir firma elindeki malları devamlı olarak düşük fiyattan satışını yapar.

Ekonomide Anti Damping Ne Anlama Gelir?

Anti damping oluşan rekabetlerin kırılması faaliyetlerinin önüne geçilmesi maksadıyla alınan karar ve uygulamalar olarak tanımı yapılır. Rekabet kırma amacı ile yapılan bu faaliyetleri engellemek ve haksız rekabeti önlemek için bakanlıklar  ticari birlikler ve ticaret odaları bakımından alınan bütün kararlar anti damping uygulamaları şeklinde dikkate alınır. DTÖ tarafından haksız rekabetin önlemesini amaçlamış olması ile üye ülkelere bir sürü şart koyar.

Ülkelerde yer alan bakanlıklar doğacak zararlı fiyat düşürme faaliyetlerinin önceden incelemesini gerçekleştirerek ya da uygulanmış olan işlemleri gözlemleyip anti damping önlemlerini almaktadırlar. Bir üretici üretmiş olduğu ürünün bir başka ithalatçı açısından sektöre daha da ucuz fiyata giriş yaptığını ispat ettiği halde yetkili kurumlara anti damping başvurusu yaparak soruşturma açabilir.

Anti Damping Uygulamaları

Dünya Ticaret Örgütü yani DTÖ şartları bütün üye ülkelere yerel endüstrilerini yabancı ihracatçıların haksız bir şekilde yapılan ticaret uygulamalarına karşı koruma adına gereken önlemleri alma hakkı tanır. İhracatta söz konusu olabilecek haksız ticaret uygulamalarından bir tanesidir.

Yetkili olan makamlar veya zarar tehdidinin büyüklüğünün varlığını, ayrıca bunların içindeki nedensellik bağını inceleyip gerekli görüldüğü hallerde damping engellenmesi ya da telafi edilmesi maksadı ile anti damping önlemi alır. Anti damping uygulamalarını bu şekilde açıklanabilir.

Anti Damping Soruşturmaları

İç piyasada üretim faaliyetini yapan bir şirket ürünün aynısının ithalatçı bir firma tarafından damping ile işbirliği yapsa da satıldığını ve bunun bir ülkeye zararının olduğunu tespit etmesi halinde devlete anti damping uygulaması için başvuru yapabilir ve anti damping  soruşturulması açılabilir. Soruşturmaları normal şartlarda yerli üretim dalı tarafından veya yerli üretim dalı adına yapılan yazılı bir başvuru üzerine başlatılmış olur.

Anti damping vergilerinin konma ve tahsil edilme uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu farklılıklar esas olarak belirlenmesinde mevcut normal değerin mi yoksa geçmiş normal değerin mi baz alınacak konusuna yapılan seçimden kaynaklanır. Günümüzde anti damping önlemleri daha sık kullanılan araç haline gelmiş bulunuyor.

Dünya Ticaret Örgütü anti damping  antlaşması sektörün varlığının ya beraberinde yerli sanayinin zarar gördüğünü ve bu zararından ithalat ile bağlantı olduğunun anlaşılması durumunda damping karşı önlemlerin anlaşma hükümlerine uygun olarak başlatılan ve yürütülen soruşturmalar gereğince alınabileceği hükme bağlamıştır.

hakkında sigortaekstra

Ayrıca Kontrol Edin

Tasfiye Nedir?

Tasfiye Nedir? Tasfiye genel anlamı ile şirketlerin kapanış işlemine verilmiş olan addır. Ticari işlemler zaman zaman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir